Web Sayfanızda Instagram Gönderilerini Göstermenin En Kolay Kolu ASP.NET

Web Sayfanızda Instagram Gönderilerini Göstermenin En Kolay Kolu ASP.NET

Öncelikle Newtonsoft Json Nuget paketini yüklemelisiniz.

Instagram’ın Public Content için size vereceği Json dosyasına ulaşmak için https://www.instagram.com/HESAP_ADINIZ/?__a=1 bu linke GET metodu ile bir Http Web Request gönderiniz.

.aspx.cs Page

using Newtonsoft.Json;

public string instagramResim;
public string instagramLink;
public string instagramKonu;

HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create("https://www.instagram.com/HESAP_ADINIZ/?__a=1");
request.Method = "GET";
String json = String.Empty;
using (HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
{
Stream dataStream = response.GetResponseStream();
StreamReader reader = new StreamReader(dataStream);
json = reader.ReadToEnd();
reader.Close();
dataStream.Close();
}

dynamic instagram = JsonConvert.DeserializeObject(json);

instagramKonu = instagram.user.media.nodes[0].caption;
instagramLink = instagram.user.media.nodes[0].code;
instagramResim = instagram.user.media.nodes[0].thumbnail_src;

.aspx Page

[a alt="<%=instagramKonu %>" class="instagram-link" href="https://www.instagram.com/p/<%=instagramLink %>" target="_blank"]
[img alt="<%=instagramKonu %>" src="<%=instagramResim %>" /][span class="off-screen"]Instagram image[/span][/a]